Video Tutorial

Cara Tolak Stok yang Hilang atau Rosak

Pergi ke menu Inventory/Stok, lihat jenis produk dan kod anda. Contohnya produk anda, Korean Summer Dress (D0001) ini kuantitinya ada 4 pcs tapi ianya telah hilang/rosak 1 pcs. Bagaimana …

Cara Customized Lejar

Apakah cara untuk buat custome lejar? Apabila anda telah masukkan debit dan kredit di bahagian Buku Tunai, anda perlu setkan jenis lejar. Contohnya, kita boleh masukkan Belian Bahan Mentah …

Scroll to Top