Cara Rekod Pelupusan Aset

Pelupusan Aset adalah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan atau syarikat. Cara untuk merekod pelupusan aset jika duit yang syarikat terima kurang daripada nilai total aset adalah seperti berikut : **********************************************STEP PERTAMA :1. Perlu declare

Baca Lebih..

Beza Sale Invoice Dan Material Purchase Pada Profit & Loss ?

Profit and Loss adalah untuk mengetahui untung atau rugi sesebuah syarikat. Untuk mengetahui tentang profit and loss boleh rujuk link https://niagawan.freshdesk.com/support/solutions/articles/47001153649-apa-itu-profit-loss- Di bawah COGS di Profit Invoice akan ada 3 situasi yang akan berlaku iaitu : 

Baca Lebih..

Cara Semak Balance Sheet & Trial Balance Tidak Imbang ?

Bagaimana untuk mengetahui balance sheet dan trial balance  tidak imbang ?  Jika balance sheet dan trial balance ada menunjukkan perbezaan jumlah pada bahagian bawah balance sheet dan trial balance dengan tulisan yang berwarna merah. Contoh perbezaan yang terdapat pada balance

Baca Lebih..

Bagaimana Rekod Payment By Cheque

Untuk merekodkan payment menggunakan cheque terdapat dua situasi iaitu : SITUASI PERTAMA :  Menerima bayaran by cheque dari customer. SITUASI KEDUA : Membayar kepada supplier dengan menggunakan cheque. ************************************* Cara untuk merekodkan bayaran tersebut mengikut

Baca Lebih..

Apa Itu Suntikan Modal ?

Suntikan Modal merupakan kemasukan wang/tunai ke dalam syarikat . Terdapat tiga situasi dan langkah bagaimana untung merekodkan suntikan modal ini. Situasi Pertama  Modal Awalan – yang digunakan sewaktu pertama kali syarikat ditubuhkan. Cara Merekod Modal Awalan : 

Baca Lebih..

Apa Itu Profit & Loss ?

Profit & Loss adalah untuk mengetahui untung rugi syarikat berdasarkan apa yang di key in dalam system. Ianya adalah auto generate by system.  Bagaimana Profit & Loss ini dikira dan apakah yang akan ada pada bahagian Profit

Baca Lebih..

Cara Rekod Pembelian Aset

Untuk merekodkan pembelian aset terdapat dua cara iaitu satu pembelian secara tunai dan juga pembelian secara hutang (loan). Pembelian Aset ini boleh melibatkan seperti perabot , kereta, bangunan, tanah, computer dan kelengkapan pejabat.******************************* Pembelian Secara Tunai  ” Sebagai contoh

Baca Lebih..
Scroll to Top