Kenapa Untuk Opening Balance Tidak Boleh Letak Sepenuhnya Bawah EKUITI PEMILIK ?

EKUITI PEMILIKLIABILITI
Pelaburan pemilik dalam perniagaanHutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.
Jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan.Liabiliti Bukan Semasa (Liabiliti Jangka Panjang)

Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang panjang iaitu melebihi satu tahun.

Cth:pinjaman bank, gadai janji.
Keuntungan = (+) ekuiti pemilik.Kerugian = (-) ekuiti pemilik.Ambilan = (-) ekuiti pemilik.Liabiliti Semasa (Liabiliti Jangka Pendek)

Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh satu tahun. 
Cth: Belian stok, Belanja yang belum dijelaskan (cth bil api & air), Duit Customer yang terlebih bayar dari nilai invoice.
Cara Untuk Dapatkan Modal Akhir :

MODAL AKHIR = Modal Awal + Modal Tambahan + Untung Bersih – Rugi Bersih – Ambilan

Apa yang tercatit di dalam SSM sahaja dikira Ekuiti Pemilik di bawah Akta Syarikat 1965 seperti di bawah :

APA KAITAN DENGAN ASET PULAK ?

ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK
ASET
Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)Aset Semasa
Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.
Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.
Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).Contoh; SPBT – Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.
Scroll to Top