Others

Cara Customized Lejar

Apakah cara untuk buat custome lejar? Apabila anda telah masukkan debit dan kredit di bahagian Buku Tunai, anda perlu setkan jenis lejar. Contohnya, kita boleh masukkan Belian Bahan Mentah …

Cara Tambah Username Untuk Staff

Cara tambah username untuk staff anda atau pengguna user-user yang lain. Dalam Niagawan, anda boleh create username yang lain untuk staff anda supaya mereka boleh key in sale invois …

Scroll to Top